can vay von,can vay tien,vay the chap,dich vu vay von

Qui trình vay một cửa

 

 Quy trình vay "một cửa" gồm 3 bước sau:

 

  •         Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin cơ bản
  •         Bước 2: Chúng tôi tư vấn ngân hàng phù hợp nhất và hoàn thiện bộ hồ sơ vay vốn cho bạn.
  •         Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt trong vòng 3 ngày làm việc và chờ giải ngân với lãi suất thấp nhất. 

 

  - Qui trình giải ngân "một cửa" thực tế có thể nhanh hơn tùy thuộc chính sách của mỗi ngân hàng.

 

 - Quý khách có thể yên tâm về tiến độ giải ngân khoản vay của mình như chúng tôi đã cam kết với Quý khách theo tiêu chí "Có bất động sản - Vay đơn giản".