Qui trình vay một cửa

 

 Quy trình vay "một cửa" gồm 3 bước sau:

 

  •         Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin cơ bản
  •         Bước 2: Chúng tôi tư vấn ngân hàng phù hợp nhất và hoàn thiện bộ hồ sơ vay vốn cho bạn.
  •         Bước 3: Nhận kết quả phê duyệt trong vòng 3 ngày làm việc và chờ giải ngân với lãi suất thấp nhất. 

 

  - Qui trình giải ngân "một cửa" thực tế có thể nhanh hơn tùy thuộc chính sách của mỗi ngân hàng.

 

 - Quý khách có thể yên tâm về tiến độ giải ngân khoản vay của mình như chúng tôi đã cam kết theo tiêu chí "Có bất động sản - Vay đơn giản".                    

 

Mr Minh