KIẾN THỨC

VAY VỐN NHƯ THẾ NÀO KHI BỊ NỢ XẤU

Nợ xấu dưới góc độ thẩm định của các ngân hàng thương mại: 1. Định nghĩa nợ xấu: Là khoản vay có hoặc không có tài sản đảm bảo, bị trễ hạn thanh toán từ 10 ngày trở lên so với kế hoạch trả nợ của ngân hàng (NH) được qui định trong hợp đồng vay đã được kí kết với khách hàng (KH).

Nợ xấu dưới góc độ thẩm định của các ngân hàng thương mại:

1. Định nghĩa nợ xấu: Là khoản vay có hoặc không có tài sản đảm bảo, bị trễ hạn thanh toán từ 10 ngày trở lên so với kế hoạch trả nợ của ngân hàng (NH) được qui định trong hợp đồng vay đã được kí kết với khách hàng (KH).

2. Vì sao lịch sử trả nợ của KH đóng vai trò quan trọng trong quyết định cho vay của các ngân hàng:

-         Lịch sử trả nợ tốt hay xấu nói lên thiện chí trả nợ và khả năng trả nợ của KH, nói cách khác đó là uy tín của KH trong quá khứ khi đã có giao dịch vay vốn với bất kỳ NH nào hoặc dịch vụ đáo hạn ngân hàng, là tiêu chí chấm điểm tín dụng của NH khi thẩm định hồ sơ vay hiện tại của KH.

-         Lịch sử trả nợ là yếu tố được xem xét cần thận khi quyết định cho vay vì đã được qui định cụ thể và khuyến cáo cân nhắc trong qui định, qui trình vay vốn của bất kỳ NH nào.

3. Các trường hợp cụ thể hay phát sinh nợ xấu của KH:

-         Mất khả năng chi trả vì mất/hạn chế thu nhập trả nợ vay do yếu tố khách quan hay chủ quan

-         Do ý chí trả nợ của KH không tốt, hay nói cách khác KH có khả năng trả nợ nhưng vì lý do chủ quan không muốn thực hiện nghĩa vụ trả nợ với NH

-         Do KH đứng vay giùm người thân/bạn bè các khoản vay tín chấp/ mua hàng trả góp nhưng người được vay giùm không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với các công ty tài chính cho vay tiêu dùng/bán hàng trả góp, dẫn đến lịch sử tín dụng của KH (người đứng vay giùm) bi xấu, ảnh hưởng đến hồ sơ vay vốn hiện tại của chính KH khi có nhu cầu đi vay thực sự cho bản thân KH.

-         KH sử dụng thẻ tín dụng nhưng không hoặc quên thanh toán khoản phải trả hàng tháng cũng là một nguyên nhân phổ biến dẫn đến nợ xấu, vì theo qui định thẻ tín dụng cũng được xem là một khoản vay.

4. Phương án giải quyết của các NH như thế nào trong trường hợp KH bị nợ xấu:

-         Đa phần các NH sẽ từ chối giải quyết hồ sơ vay cho KH khi phát hiện thông tin KH có lịch sử tín dụng không tốt (phát sinh nợ quá hạn từ nhóm 2 trở lên – tức trễ hạn thanh toán trên 10 ngày so với ngày trả nợ qui định hàng tháng) tại bất kỳ NH/tổ chức tín dụng nào.

-         Có một số NH sẽ xem xét cẩn trọng nguyên nhân và bản chất thực sự của khoản nợ xấu này, tùy theo cách giải trình của KH lý do dẫn đến tình trạng nợ xấu của KH mà NH sẽ quyết định tiếp tục cho vay hay thôi.

-         Đối với khoản nợ xấu phát sinh trong quá khứ của KH trên 12 tháng nhưng hiện tại tình trạng nợ của KH đã đủ tiêu chuẩn thì một số NH cũng có thế xem xét tiếp tục cho vay, với điều kiện KH chứng minh được khả năng trả nợ hiện tại là đảm bảo.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(Chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách ngay)
Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Họ Tên (*)
 
Năm sinh
Số điện thoại (*)
 
Địa chỉ liên lạc
Số tiền vay
Mục đích vay
Mã xác thực (*)

 
 
Mr Minh