Tin Tức Và Sự Kiện

Tư vấn thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng

Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ ngân hàng là một thủ tục hành chính được thực hiện bởi chính quyền quản lý đất đai theo quy định của pháp luật. 

Khi vay vốn cần có thủ tục vay thế chấp ngân hàng khi kết vay vốn ngân hàng cũng vậy còn có thủ tục xóa thế chấp quyền sử dụng đất, sổ đỏ. Để có thể hoàn thành thủ tục xóa thế chấp một cách nhanh chóng và thuận lợi, khách hàng cần nắm rõ những thủ tục, quy trình và những quy định của pháp luật. Tham khảo bài viết dưới đây của Vay Thế Chấp HCM để cập nhật những thông tin hữu ích nhé!

Xóa thế chấp, giải chấp là gì?

Xoá chấp hay còn gọi là giải chấp được hiểu là việc giải trừ thế chấp đối với các loại tài sản đang ở ngân hàng. 

Khi tài sản đã chấm dứt nghĩa vụ đảm bảo cho các khoản vay nợ thì sẽ được tiến hành đăng ký thủ tục giải chấp. Khi vay thế chấp tại ngân hàng BIDV, vay thế chấp tại ngân hàng ACB hay bất kỳ ngân hàng nào việc làm bắt buộc của người vay khi hết hạn trả nợ gốc tại ngân hàng. 

Vậy xoá thế chấp sổ đỏ là gì? Đây là việc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm, giải trừ thế chấp, đối với tài sản là quyền sử dụng nhà ở, đất đai cùng những tài sản khác gắn liền với đất, khi tài sản đã chấm dứt nghĩa vụ bảo đảm cho các khoản nợ. 

Đăng ký thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ khi hoàn thành tất toán hợp đồng vay

Đăng ký thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ khi hoàn thành tất toán hợp đồng vay

Điều kiện để được đăng ký thủ tục xóa thế chấp

Theo Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, bên vay thế chấp ngân hàng được xoá đăng ký thế chấp khi được thuộc trong các trường hợp dưới đây: 

 • Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm.
 • Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác.
 • Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác.
 • Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm.
 • Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu.
 • Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 • Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.
 • Cơ quan thi hành án dân sự hoặc văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm.
 • Theo thỏa thuận của các bên.

Những điều kiện cần có để thủ tục xóa thế chấp được hợp lệ

Những điều kiện cần có để thủ tục xóa thế chấp được hợp lệ

Trong trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ cho những khoản vay khác nhau, thì khi yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp theo, người yêu cầu đăng ký không phải làm thủ tục xóa thế chấp đối với biện pháp bảo đảm đã đăng ký trước đó.

Tham khảo: Vay thế chấp ngân hàng nào uy tín

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký giải chấp

Đơn vị cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng: 

 • Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.
 • Cơ quan có thẩm quyền xóa thế chấp bao gồm: Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai.

Hồ sơ đăng ký thủ tục xóa thế chấp bao gồm những gì?

Theo quy định tại Điều 47 Nghị định 102/2017/NĐ-CP và Điều 19 Thông tư số 07/2019/TT-BTP, bộ hồ sơ pháp lý thủ tục đăng ký xóa thế chấp ngân hàng bao gồm: 

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (1 bản chính).
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký biện pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ có chữ ký của bên bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
 • Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận.
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Đơn đăng ký thủ tục xóa thế chấp quyền sử dụng đất

Đơn đăng ký thủ tục xóa thế chấp quyền sử dụng đất

Trường hợp, nếu thủ tục đăng ký xóa thế chấp khi Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ thủ tục xóa đăng ký thế chấp như sau:

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính).
 • Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận.
 • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực bản chính để đối chiếu).

Thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ

Theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, thủ tục xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.

 • Địa phương đã thành lập bộ phận một cửa thì nộp tại bộ phận một cửa.
 • Địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai (nếu là tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, thủ tục xóa thế chấp.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Ở bước này sẽ có hai trường hợp xảy ra: 

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, cán bộ tiếp nhận từ chối hồ sơ và hướng dẫn người đi đăng đi thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. 

Bước 3: Giải quyết hồ sơ.

Theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, quy định thủ tục xóa đăng ký tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất:

 • Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.
 • Sau đó chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và không quá 13 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bước 4: Trả kết quả cho người đăng ký thủ tục xóa thế chấp quyền sử dụng đất.

Cơ quan thẩm quyền trả lại cho người yêu cầu đăng ký các loại giấy tờ sau:

 • Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (01 bản chính).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có ghi nội dung chứng nhận xóa thế chấp (01 bản chính).

Hoàn thành công tác xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người đăng ký

Hoàn thành công tác xử lý hồ sơ và trả kết quả cho người đăng ký

Có hai hình thức trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký thủ tục xóa thế chấp: trả trực tiếp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

>> Xem thêm: Tìm hiểu về dịch vụ giải chấp đáo hạn ngân hàng.

Có thể thấy, thủ tục xóa thế chấp sổ đỏ cần trải qua rất nhiều bước và cần chuẩn bị nhiều giấy tờ hồ sơ. Do đó, nhiều khách hàng lựa chọn dịch vụ tư vấn thủ tục xóa thế chấp uy tín để đơn đăng ký được xét duyệt nhanh chóng, thuận lợi. Liên hệ với Vay Thế Chấp HCM để được chuyên gia tư vấn và hỗ trợ một cách tận tình nhé!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(Chúng tôi sẽ liên hệ Quý khách ngay)
Những mục có dấu (*) là bắt buộc phải nhập
Họ Tên (*)
 
Năm sinh
Số điện thoại (*)
 
Địa chỉ liên lạc
Số tiền vay
Mục đích vay
Mã xác thực (*)

 
 
Mr Minh